Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Årets Tarotnummer är 5 Översteprästen

Årets Tarotnummer är 5 Översteprästen

 Årets Tarotnummer är 5 Översteprästen

Översteprästen kort 5 i Tarotleken
Översteprästen kort 5

Kära vänner nu har vi lämnat bakom oss fyrans energi och och kliver in i femmans år 2+0+2+1=5 Det är översteprästen i tarotleken. Astrologiskt tecken Oxen. Planet Venus. På kortet ser vi duvan och ormen. Två helt olika energier och det är det vi fortfarande kommer att få uppleva i samhället. Duvan som ser sig som fri, fredlig, andlig och har förmågan likt örnen att kunna se situationen ovanifrån den står även för en frisk fläkt som kommer med nya okonventionella idéer. Duvan har koppling till Änglarna och deras förmåga att förmedla healing, frihet, fred och kunskap. det är viktigt att nu känna efter lyssna på intuitionen vad som känns rätt för dig och samhället. Ormen som vi ser andra sidan av kortet står för förändring och något måste offras och transformeras.  Han planerar långsiktigt väntar in och tar sitt byte. Ormen betyder paus att stanna upp att inte röra sig. Stagnation men också sakta rörelse. Duvan och ormen två olika energier. Det är dom energierna som vi kommer att känna av under detta år. Så det gäller att hitta balansen i dessa energier så blir det ett bra samarbete.

Översteprästen catering uppsala

Översteprästen står för moral, patriarkaliska lagar och regler. Nya regler och lagar kan komma att införas i samhället. Översteprästen har även en andlig sida han skapar en medveten kontakt mellan det inre och det yttre livet. Han organiserar och verbaliserar mellan människa och Gud.  Vad kortet säger dina krafter kommer inriktas på att följa lagar och regler inom doktrinen, istället för att ge tid till att lyssna inåt och hitta den egna vägen. Ett sådant liv blir slutligen helt inrutat av doktrinens inflytande, tryggheten har förvandlats till fångenskap. Oftast när en ny idé tar gestalt uppträder den i dubbel form, för att erinra om det dualistiska. Du behöver lyssna till den inre rösten, hitta den egna vägen. Livet kommer kretsa kring frihet och ofrihet.

Lammet och nycklarna

I kortet kan vi även se lammet och två nycklar i en sten. lammet väntar, han vill inte göra något själv. Lamm vill vara tillsammans och gå mot samma mål och eftersträvar inte olikheter. Lammet har två vägar att välja på. Nycklarna kan användas till att låsa upp eller låsa in. Låsa in kunskap så ingen annan kan ta del av det eller låsa upp att dela på kunskapen. Nycklarna står för utveckling, studier och att man utvecklas mer inom ett visst område.

Vad kommer ske det här året?

Det kommer fortfarande var mycket omtumlande. Mycket det som varit dolt för oss kommer att komma upp till ytan. Till och med vår historia om var vi kommer ifrån kommer att komma fram. Översteprästen sitter ganska skakigt på sin tron och Rom med Vatikanen. Arresteringar på toppnivåer kommer att ske. Folket har blivit förda bakom ljuset. Denna operation har pågått i årtal och är noga förberett. Får en koppling till ormen i kortet. Han gör grovjobbet. Människor som fortfarande är omedvetna som inte har vaknat. kommer få en rejäl chock. Fler grupper kommer skapas för samarbete. Censuren kommer vara mer tydlig, men ser nu hur människor med mycket tekniskt kunnande skapar nya plattformar. Dom som har möjlighet börjar odla egen mat. Inläggningar som syrning av grönsaker kommer bli inne detta år också bra för tarmen och hälsan. Hälsan sätts i fokus inre och yttre helande. Vi är skapare av vårat eget helande. Vad som är viktigt detta år är att stå upp för mänskliga värderingar. Stå stark i sitt eget ljus vara medveten, lyssna inåt. Stänga av propaganda som tv och media pumpar ut för att hålla dig i rädsla. Sök information. Bli inte skedmatad. Världen är i en förändringsprocess och det gör ont men mörkret måste synas för att det ska komma till en förändring.

Andra Tarotkort som påverkar 2021

  • Prästinnan II

Prästinnan den kvinnliga feminina energin. Intuitiv och medveten. Något som dolt. Kunskap. Känslor. Renhet. Följer livets flöde och balanserar Livskraften.

Prästinnan II
Prästinnan II i Tarotleken
  • Magikern I

Magikern den medvetna och skapare. Oberoende en ledare. Kreativitet och full av Inspiration. Kraftfull och modig. Fantasi. Impulsiv.

Magikern I
Magikern 1 I Tarotleken
  • Narren 0

Narren som är en länk till Gudskraften och Sanningssägaren. Lekfull och lättsam. Modig. Frihetskämpe. Har god Självkännedom. Visdom. Anarkisten. Vill göra uppror. Romantikern.

Narren 0
Narren 0 i Tarotleken
  • kejsarinnan III

Kejsarinnan som är Modern och Kärleken. Anden. Helaren. kreativitet och skapande. Bygger upp. Trygghet. Visar ljusets väg.

Kejsarinnan
Kejsarinnan i Tarotleken
  • Domedagen XX

Domedagen som innebär Uppvaknande och medvetenhet. Förändringar och stora Beslut. Transformation. Högre gudomlig vägledning.

Domedagen/uppvaknade
Domedagen/uppvaknade i Tarotleken
  • Världen XXI

Världen en kraftfullt och uppvaknade tarotkort. Personlig lycka. livscykel. Släppa gamla mönster och värderingar. Samla Kunskap. Livsenergi. Andlig kraften. Skydd. Skaparkraften. Rörelse en ny fas. Hitta Balansen.

Världen
Världen i Tarotleken

Boka gärna tid för en personlig medial vägledning i Tarot http://www.myntablad.com

Läs om Telepati  Telepati med människor, djur och den Gudomliga källan. – UPPSALA (bloggmyntablad.se)

Till startsidan