Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

EMDR ögonrörelseterapi vad är det?

VAD ÄR EMDR? Ekologisk kaffe online hos Wendelins kaffe.

EMDR är en förkortning av ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing”.  EMDR är en psykoterapimetod baserad på ögonrörelser.  Detta kan hjälpa dig att minska besvären efter upplevelser från det förgångna.
Vanligtvis handlar dessa tidigare upplevelser om trauman av olika slag. Det kan t.ex. överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer. EMDR har också använts för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor och sorg.affe online hos oss på Wendelins kaffe

Hur fungerar EMDR? kaffe online som är ekologisk

EMDR syftar till att aktivera vår förmåga att hantera den påverkan traumat har på oss idag. Metoden kan hjälpa dig att känna igen och arbeta med känslor och tankar som kommer upp i anslutning till traumat. Den kan också hjälpa dig att tänka annorlunda om dig själv i förhållande till det som hänt. kaffe online
EMDR har också använts för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar. Samt  många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser.

Trauma kravmärkt kaffe hos Wendelins kaffe online

”Även om ett trauma ägde rum för många månader sedan, kan du ändå komma att känna av effekterna  i ditt dagliga liv genom s.k. posttraumatiska symptom. Det kan vara t.ex. invaderande minnen, överväldigande känslor, mardrömmar, ångest, känslomässig avstängning..kan även köpa allt inom bakning hos Wendelins kaffe och kaffe online

Problem med att hantera ett trauma kaffe online

I vårt dagliga liv använder vi hjärnan bl.a. för att räkna ut saker och för att hantera den stress.Kaffe online och te online
Även om vi vet att en traumatisk händelse ägde rum för länge sedan. Så blir det omöjligt för oss att tänka på den utan att de känslor och andra sensationer som vi upplevde vid den ursprungliga händelsen åter aktiveras.

Det är också vanligt att vi utvecklar ett negativt sätt att tänka om oss själva. Som tes i förhållande till traumat, som t.ex. ”det var mitt fel” eller ”jag är värdelös”. Dessa negativa tankar kan påverka vårt sätt att tänka.

EMDR syftar till att aktivera vår förmåga att hantera den påverkan traumat har på oss idag. EMDR-metoden kan hjälpa till att minska laddningen i bilderna och känslorna som är förknippade med traumat.

EMDR-metodiken

Din terapeut kommer att samtala med dig om dig själv för att försöka förstå bakgrunden till dina besvär och hur dessa påverkar ditt nuvarande liv. Detta kan ta en till två behandlingstillfällen. Om EMDR är en lämplig behandlingsmetod kommer terapeuten att förklara behandlingsproceduren för dig.
Om du bestämmer dig för att fortsätta med den kommer du och din terapeut att arbeta fram en beskrivning av dina problem söm omfattar en bild eller föreställning som representerar den tidigare händelsen, din negativa uppfattning om dig själv i förhållande till händelsen, hur du skulle föredra att tänka om dig själv i relation till händelsen (en positiv uppfattning), de känslor som för dig är associerade med händelsen, samt dina fysiska sensationer som är associerade med händelsen.
Du kommer också att få skatta graden av obehag och hur sann den positiva uppfattningen är i kvantitativa mått, så dina framsteg kan avspeglas under behandlingens gång.

Hur går terapin till?

Efter att förberedelserna är klara så börjar bearbetningsfasen av behandlingen genom att använda ögonrörelser. Under denna del av behandlingen kommer terapeuten att sitta snett mittemot dig. Terapeuten kommer att be dig att ta fram den bild från händelsen som stör dig mest.

Efter en serie av 30 – 50 ögonrörelser (eller fler) kommer terapeuten att be dig att stanna, vila, ta ett djupt andetag, och sedan att lägga märke till och kort beskriva vilka tankar, känslor eller bilder som kommer för dig. Vanligtvis kommer terapeuten att be dig att hålla fast vid dessa tankar, känslor eller bilder och fortsätta med en ny omgång av ögonrörelser.

Du kommer att fortsätta processen med att röra ögonen, vila och tänka. Du kommer att uppleva en förändring i bilderna medan du fortsätter processen.  Glöm ej en kopp kaffe när du jobbar med hälsa.

Du och din terapeut kommer veta om EMDR är effektivt för dig inom en till två behandlingstillfällen.
I allmänhet är det svårt att förutspå hur lång tid en EMDR-behandling kommer att ta.

Att observera

Bearbetning med EMDR kan vara känslomässigt upprörande. Det finns många säkerhetskontrollen i processen.
Målet med varje EMDR-session är att hjälpa dig att känna dig mindre orolig vid slutet av timmen. Men ibland är det svårt att arbeta igenom ett svårt problem även på en 90-minuters session. Kaffe är nyttigt och gott samt så finns det överallt.

Vill du beställa och köpa ekologisk kaffe online som är hovleverantör då har du Wendelins kaffe

Även om EMDR kan ge resultat på kort tid behöver du förbereda dig för att kunna följa behandlingen fullt ut.
Du bör bara gå EMDR-behandling hos en terapeut som är legitimerad. Att arbeta med psykoterapi och som har en särskild utbildning godkänd av EMDR.
Som med all annan psykoterapi skall det kännas bra att arbeta med sin terapeut. Du skall känna dig fri att fråga din terapeut om dennes EMDR-utbildning.

Vad säger forskningen? vad säger forskningen om  kaffe

Internationellt erkänns metoden som verksam behandling för PTSD. Fjorton kontrollerade studier har publicerats som styrker dess effektivitet. Detta gör metoden till den mest undersökta för behandling av traumatillstånd.

EMI Ögonrörelseterapi

Eye movement integration är en terapiform som jag använt med framgång. Både under min utbildning och efter, och som jag varmt kan rekommendera. Kontakta mig Marica Eriksson på myntablad om du vill veta mer

Ögonrörelseterapi   EMI “Eye movement integration”

Används med stor framgång på olika slags fobier, obehag och trauman EMI är en teknik som snabbt och effektivt ger en omedelbar förändring Det är en terapiform om man har svårt att tala om känslor och kanske sätta ord på det. Oftast räcker det med 1-2 sessioner.

Hur en session går till

Orsaken du söker för har från början gått in genom dina ögon och lagrats ett “minnesspår”. Genom att ta fram den här känslan om samtidigt följa en penna med ögonen. Pennan som terapeuten för i speciella mönster kan man förändra eller ta bort detta “minnesspår”.

Bakgrund till EMI

I slutet av 1980-talet upptäckte en psykolog i Los Angeles helt av en slump. Genom egen erfarenhet, att ögonrörelser som liknar dem under REM-sömn. Den tycktes mildra den störande effekten av minnena av en starkt negativ händelse i hennes liv.

Viktigt att tänka på är att traumat inte får vara färskt. Det ska helst ha gått några månader!

 

Till startsidan