Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

TLT tidigare liv hypnos

När används tidigare-liv-terapi (regressionsterapi) och hur går det till?Tre ljus lyser under tidigare-liv-session

Tror du på reinkarnation, det vill säga tror du på tanken att vi har levt tidigare liv här på jorden och efter vår död i detta jordeliv kommer att återfödas igen? En del människor är skeptiska till tidigare-liv-terapi (TLT) just därför att de inte tror på reinkarnation. Samtidigt finns det psykoterapeuter som också är skeptiska till reinkarnation men som ändå använder TLT (eng. past life regression) som ett terapeutiskt verktyg för att behandla olika psykiska och psykosomatiska symptom som deras klienter har.

Ur terapeutisk synvinkel är det egentligen oväsentligt huruvida det existerar äkta tidigare liv eller inte. Min och många andra terapeuters erfarenhet är att TLT fungerar, det vill säga att människor genom sådan terapi kan bli fria från olika symptom som de lider av. Om det sedan är så att det verkligen är tidigare liv som klienterna minns eller om det endast är omgestaltningar av det nuvarande livet, kryptomnesi (dolda minnen), drömmar, eller någonting annat, det spelar mindre roll.

När denna terapiform används

Generellt skulle man kunna säga att det i huvudsak finns tre olika skäl till att människor genomgår TLT. Det kanske vanligaste skälet är nyfikenhet – människor som är öppna inför tanken på reinkarnation är nyfikna på hur de kan ha levt i tidigare inkarnationer. Ett annat skäl för dessa människor att göra regressioner till tidigare liv är mer terapeutiskt. De önskar öka sin självkännedom och minska sin rädsla för att dö.

Det tredje, och kanske viktigaste skälet terapeutiskt sett, är att komma åt och avlägsna roten till symptom som inte har kunnat kommas åt på annat sätt. Man har kanske provat alla möjliga terapier, inklusive hypnoanalys, men utan framgång. Symptomen finns kvar. I sådana lägen har TLT många gånger visat sig hjälpa – symptomen har försvunnit och inte kommit tillbaka.

Exempel på symptom som med framgång har behandlats med TLT är ångest, fobier, låg självkänsla, migrän och egentligen alla typer av problem som annars brukar behandlas genom hypnoanalys.

Hur TLT går till

Beroende på vad skälet till att prova på tidigare-liv-terapi är ser förstås inledningen till terapin olika ut. I en del fall har klienter provat annan terapi först utan att bli fria från sina symptom, och då valt att prova TLT.

Under en TLT-session leds du, efter inledande samtal, in i ett avslappnat, fokuserat, hypnotiskt tillstånd i vilket du har lättare att återskapa minnen från (tänkta) tidigare liv. Som terapeut leder jag dig vanligen sedan ner genom åldrarna i ditt nuvarande liv och låter dig återkalla några minnen från det. Därefter leder jag dig vidare bakåt i tiden, via födelsen till detta livet och ett liv mellan liven, innan du får föreställa dig att du landar i ett tidigare liv. Då får du efter några inledande frågor från mig börja berätta själv om de inre föreställningar som dyker upp i ditt medvetande.

Konsten är då att lägga sin inre censor, den kritiska granskaren, åt sidan och helt enkelt bara berätta vad som kommer fram i tankarna, utan att censurera eller analysera. De som lyckas med den konsten blir inte sällan förvånade över att de har berättat en mer eller mindre sammanhängande historia som de inte vet var den kom ifrån. För de flesta som går in för sin terapi är detta inte så svårt, eftersom det kritiska intellektet är mindre aktivt under hypnos.

Vanligen berättar klienter om några olika för dem betydelsefulla händelser i det tidigare livet och därefter om själva dödsögonblicket, vilket för många har minskat rädslan för att dö. De insikter och känslomässiga upplevelser som ofta kommer i samband med TLT leder många gånger till bättre mående och avlägsnande av symptom.

Precis som vid annan terapi har jag tystnadsplikt och respekterar självklart din rätt till sekretess, så du kan vara fullständigt trygg med att allt som du berättar för mig också stannar hos mig.

Vill du prova på TLT av ren nyfikenhet – att återuppleva ett tidigare liv – kan det räcka med en session för att du ska göra det. Är syftet terapeutiskt krävs oftast flera sessioner och eftersom terapin är helt individuell är det omöjligt att förutsäga hur många tillfällen som behövs.

Till startsidan